آبان ۲۹, ۱۳۹۵
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش چهارم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش چهارم) رابعاً – علل توقیف تعقیب و سقوط و زوال تمام یا بعض مجازات از قبیل گذشت مدعی خصوصی و […]
آبان ۲۶, ۱۳۹۵
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش سوم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش سوم) بنا بر ادامه  توضیحات وکیل دعاوی حقوقی در مورد قانون مجازات عمومی  : ۲ – در مسئولیت کیفری – […]
آبان ۲۵, ۱۳۹۵
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش دوم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش دوم) ۴ – حذف مجازات حبس تکدیری – در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات […]
آبان ۲۴, ۱۳۹۵
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش اول)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش اول) لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی […]
آبان ۲۳, ۱۳۹۵
بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش سوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش سوم) در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات […]
آبان ۲۲, ۱۳۹۵
بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش دوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش دوم) در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که […]
آبان ۱۵, ۱۳۹۵
بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش اول)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش اول) خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و … […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۵
مسائل حقوقی مربوط به اوتانازيا (بخش چهارم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش چهارم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش چهارم) آیا در اسلام حق خودکشی وجود دارد ؟ خیر از آنجایی که ما خودمان را خلق نکرده ایم ، […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۵
مسائل حقوقی مربوط به اوتانازيا (بخش چهارم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش سوم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش سوم) در قانون اوتانازیای هلند مقررات و شرایط دقیقی پیش بینی شده است و پزشکان در صورت قصور و تخطّی […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۵
مسائل حقوقی مربوط به اوتانازيا (بخش چهارم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش دوم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش دوم) برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهیدستی از عهده تهیه داروها بر نمی […]
مشاوره حقوقی