تیر ۷, ۱۳۹۳
تخلیه

تخلیه

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۱ تخلیه تخلیه  شامل قوانین و تبصره های خود را دارد که در این مقاله با ان اشنا می شویم .   هرگاه […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
اجاره

اجاره

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۱ اجاره اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
چک

چک

بروزرسانی مقاله در تاریخ ۹۹.۱۰.۱۵ چک چک چیست ؟ چک یکی از  مهمترین سند تجاری  به حساب می اید . از قضا این سند تجاری پر […]
خرداد ۷, ۱۳۹۳
وکیل خانواده

وکیل خانواده

بروزرسانی در تاریخ ۹۹.۱۰.۱۱ وکیل خانواده وکیل خانواده باید ضمن آگاهی از موارد فوق الذکر بر رویه قضایی مسلط باشد . با آینده نگری اقدامات لازم […]
مشاوره حقوقی