تیر ۱۱, ۱۳۹۳
وکیل طلاق

تحریر ترکه

تحریر ترکه منظور از تحریرترکه، معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست تحریر ترکه از ورثه و یا نماینده […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
انحصار وراثت

انحصار وراثت

 انحصار وراثت انحصار وراثت درحقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه می بایست در اولین قدم با مراجعه […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
,;dg

ارث

ارث ارث از جمله مباحث حقوقی بسیار شایع و مبتلا به در هر نظام حقوقی است که در شاخه احوال شخصیه و قواعد آن از جمله […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
نصب قیم در چتر عدالت ایرانیان

نصب قیم

نصب قیم قیم شخصی است که از طرف مقامات صالح قضایی در موارد فقدان ولی خاص(اعم از ولی قهری [پدر و جد پدری] یا وصی منصوب […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

استردادجهیزیه  جهزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. جهیزیه در مالکیت زوجه […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
فسخ نکاح چتر عدالت

فسخ نکاح

فسخ نکاح گاهی اوقات نکاح واقع بین زوجین به دلایلی فسخ می شود این دلایل عبارتند از : ۱-عیب : عیوبی که زوجین از لحاظ قانونی […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
تمکین

تمکین

تمکین تمکین در لغت به معنای مالک شدن و ثابت نمودن است و معنای اصطلاح حقوقی آن انجام وظایف زناشویی است که در مقابل آن نشوز […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
اجرت المثل

اجرت المثل

اجرت المثل  اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در سالیان ز ندگی مشترک […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
مهریه

مهریه

مهریه: مهریه مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می گردد وزوجه ملزم به دادن آن به زوجه است.   انواع مهریه: مهرالمسمی : […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳
نفقه

نفقه

نفقه:   نفقه از از ریشه انفاق به هزینه ها و مخارج و مایحتاج معاش اطلاق می شود که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تعریف و […]
مشاوره حقوقی