تیر ۷, ۱۳۹۳
تخلیه

تخلیه

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۱ تخلیه تخلیه  شامل قوانین و تبصره های خود را دارد که در این مقاله با ان اشنا می شویم .   هرگاه […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
اجاره

اجاره

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۱ اجاره اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
سفته

سفته

بروزرسانی در تاریخ ۹۹.۱۰.۱۵ سفته سفته : نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه […]
تیر ۷, ۱۳۹۳
چک

چک

بروزرسانی مقاله در تاریخ ۹۹.۱۰.۱۵ چک چک چیست ؟ چک یکی از  مهمترین سند تجاری  به حساب می اید . از قضا این سند تجاری پر […]
مشاوره حقوقی