معافیت کفالت

قوانین مربوط به معافیت کفالت

 

معافیت کفالت موردی است که در قوانین نظام وظیه به منظور حمایت از کسانی که سرپرستی یک یا چند نفر دیگر را بر عهده دارد، تعبیه شده است.

به این معنا که در صورتی که مشمول از فردی که توانایی سرپرستی خود را ندارد، مراقبت می کند

می تواند از قانون مربوط به معافیت کفالت استفاده کند تا بتواند بهتر به وطیفه نگهداری خود بپردازد.

 

در چه مواردی فرد شامل قانون معافیت کفالت می شود؟

 

ماده ۴۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) مشمولین زیر حسب مورد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند:

۱- یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمند مراقبت که قادر به اداره امور خود نباشد؛

۲- یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر؛

۳- تنها برادر تنی سرپرست خواهر فاقد پدر، همسر و فرزند ذکور غیر محجور؛

۴- تنها برادر سرپرست برادر کبیر نیازمند مراقب و فاقد پدر و همسر و فرزند ذکور غیر محجور و فاقد شغل؛

۵- یگانه سرپرست برادر کمتر از هجده سال تمام؛

۶- یگانه نوه ذکور مراقب یا نگهدارنده جد فاقد فرزند یا جده فاقد شوهر و فرزند؛

۷- مشمولی که همسرش فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر بوده مادامی که ازدواج مجدد نکرده است

و یا همسری دارد که بعد از ازدواج معلول شده و نیازمند مراقبت باشد.

بیشتر بخوانید: مشاوره حقوقی آنلاین و قوانین وصیت نامه

 

آیین نامه ها

ماده ۲:

بند (ح ) مشمولی که همسر وی فوت نموده و از او دارای فرزند صغیر میباشد

چنانچه در زمان صدور رأی از سوی هیأتهای رسیدگی فاقد همسر باشد از معافیت برخوردار میگردد.

بند( خ) مشمولی که همسر وی بعد از ازدواج بنا به تأیید سازمان بهزیستی کشور معلول شده

و بنا به تشخیص شورای پزشکی نیازمند مراقبت باشد.

 

معافیت کفالت

 

تبصره ۱: (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) منظور از یگانه مراقبت، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است

که مراقبت هر یک از بستگان مذکور در این ماده را به علت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن بر عهده دارد.

نیازمندی اشخاص مذکور به مراقبت با توجه به نقص عضو، بیماری و یا محجور بودن آنان به تشخیص شورای پزشکی است.

بیشتر بخوانید: قوانین معاملات ملکی

 

ماده ۱ بند (س) :

یگانه مراقب یا نگهدارنده (سرپرست): تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بالای هجده سال تمام که مراقبت یا سرپرستی

از هر یک از بستگان موضوع ماده (۴۴) قانون را به دلیل نیازمندی به مراقبت یا سرپرستی به عهده دارد،

می تواند از معافیت کفالت استفاده کند.

 

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) مشمولین موضوع بند (۲) این ماده تا سی ماه متوالی میتوانند

از معافیت کفالت موقت استفاده نمایند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می گردند.

بیشار بخوانید: قوانین مربوط به سرقفلی

 

ماده ۲ بند (ب)

ب ـ یگانه فرزند ذکور مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر

تبصره: افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی میتوانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند

و در پایان مدت مذکور در صـورت دارا بودن شرایط،از معافیت کفالت دایم بهره مند خواهند شد.

مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق میباشد.

 

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲): وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است

مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارد، نیست.

این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت به تحصیل اشتغال دارد معتبر است

و مشمول پس از آن با رعایت سایر مقررات این قانون به خدمت دوره ضرورت اعزام می شود.

 

ماده ۵:

وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشـمولی

که در شـهر محل سـکونت مکفول اقامت داشـته و سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نخواهد بود،

مشـروط بر آنکه برادر مشمول خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال داشته باشد.

 

تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۰۸/۲۲) در صورتی که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین گیر بوده

و بنا به تشخیص شورای پزشکی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند

و مشمول نیز عملا مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می تواند از معافیت کفالت برخوردار گردد.

 

ماده ۴۶

مشمولانی که ادعای کفالت می کنند می توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند.

تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.

تبصره: در هر سال که مشمولان سالم و بلامانع، نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را تامین نموده باشند

به مشمولان بند ۲ ماده ۳۹ و مشمولانی که دارای معافیت موقت و معتبر به مدت ۲ سال باشند معافیت دائم در زمان صلح داده خواهد شد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی