قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

از آن جایی که افراد کم سن و سال در بسیار از موارد توانایی دفاع از خود را ندارند بنابراین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به وجود آمد.

برای جلوگیری از آزار و اذیت کودکان و مقابله با جرم کودک آزاری باید با این قوانین آشنا باشیم.

ماده ‌۱

کلیه‌ اشخاصی‌ که‌ به‌ سن‌ هجده‌ سال‌ تمام‌ هجری‌ شمسی‌ نرسیده‌اند از حمایت‌های‌ قانونی‌ مذکور در این‌ قانون، بهره‌مند می‌شوند.

ماده‌ ۲

هر نوع‌ اذیت‌ و آزار کودکان‌ و نوجوانان‌ که‌ موجب‌ شود به‌ آنان‌ صدمه‌ جسمانی‌ یا روانی‌ و اخلاقی‌ وارد شود و سلامت‌ جسم‌ یا روان‌ آنان‌ را به‌ مخاطره‌ اندازد ممنوع‌ است.

ماده‌ ۳  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

هر گونه‌ خرید، فروش، بهره‌کشی‌ و به‌ کارگیری‌ کودکان‌ به‌ منظور ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ از قبیل‌

قاچاق، ممنوع‌ و مرتکب، حسب‌ مورد علاوه‌ بر جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌

شش‌ ماه‌ تا یک‌ سال‌ زندان‌ و یا به‌ جزای‌ نقدی‌ از

ده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ تا بیست‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال‌ محکوم‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴  

هر گونه‌ صدمه‌ و اذیت‌ و آزار و شکنجه‌ جسمی‌ و روحی‌ کودکان‌ و

نادیده‌ گرفتن‌ عمدی‌ سلامت‌ و بهداشت‌ روانی‌ و جسمی‌ و ممانعت‌ از تحصیل‌ آنان‌ ممنوع‌

و مرتکب‌ به‌ سه‌ ماه‌ و یک‌ روز تا شش‌ ماه‌ حبس‌ و یا

تا ده‌ میلیون‌ (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال‌ جزای‌ نقدی‌ محکوم‌ می‌گردد.

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ماده‌ ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

کودک‌ آزاری‌ از جرائم‌ عمومی‌ بوده‌ و احتیاج‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ ندارد.

یعنی در صورتی که این اعمال مشاهده شود، بدون نیاز به اینکه کسی شکایت کند

مورد بررسی خواهد شد.

ماده‌ ۶

کلیه‌ افراد و مؤ‌سسات‌ و مراکزی‌ که‌ به‌ نحوی‌ مسؤ‌ولیت‌ نگهداری‌ و سرپرستی‌ کودکان‌ را بر عهده‌ دارند،

 مکلف هستند به‌ محض‌ مشاهده‌ موارد کودک‌ آزاری‌ مراتب‌ را جهت‌ پیگرد قانونی‌ مرتکب‌ و اتخاذ تصمیمی‌

مقتضی‌ به‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی‌ اعلام‌ نمایند

تخلف‌ از این‌ تکلیف‌ موجب‌ حبس‌ تا شش‌ ماه‌ یا جزای‌ نقدی‌ تا پنج‌ میلیون‌ (۵۰۰۰۰۰۰) ریال‌ خواهد بود.

به این معنی که اگر کسی موردی از کودک آزری را ببیند و آن را گزارش نکند به عنوان مجرم دادگاهی خواهد شد.

ماده‌ ۷  قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

اقدامات‌ تربیتی‌ در چارچوب‌ ماده‌ (۵۹) قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ مصوب‌۷/۹/۱۳۷۰ و ماده‌ (۱۱۷۹) قانون‌ مدنی‌ مصوب‌۱۹/۱/۱۳۱۴از شمول‌ این‌ قانون‌ مستثنی‌ است.

ماده‌ ۸

اگر جرائم‌ موضوع‌ این‌ قانون‌ مشمول‌ عناوین‌ دیگر قانونی‌ شود یا در قوانین‌ دیگر حد یا مجازات‌ سنگین‌تری‌ برای‌ آنها مقرر شده‌ باشد، حسب‌ مورد، حد شرعی‌ یا مجازات‌ اشد اعمال‌ خواهد شد.

ماده‌ ۹

از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ قانون‌ کلیه‌ مقررات‌ مغایر با آن‌ ملغی‌ الاثر می‌گردد.

و اولویت اجرا با قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان است که در این نوشته به آن ها اشاره شد.

اگر در مواردی شاهد کودک آزاری بودید، می توانید با تماس وکلای ما از مشاوره حقوقی رایگان

برخوردار شوید تا بتوانیم در کنار هم قدمی در راه رسیدن به عدالت برداشته باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی