بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي (بخش چهارم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش سوم)

بنا بر ادامه  توضیحات وکیل دعاوی حقوقی در مورد قانون مجازات عمومی  :

۲ – در مسئولیت کیفری – در باب مسائل مربوط به مسئولیت کیفری, لایحه جدید از جهاتی در خور توجه است و به نکاتی از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی اشاره شد. توجه تدوین کنندگان لایحه جدید به : تاثیر علل مادرزادی یا عارضی در شعور – اختلال تام قوه تمیز یا اراده- توام بودن هر یک از دو وضعیت فوق با حالت خطرناک – تفکیک اختلال نسبی شعور یا قوه ممیز یا اراده و تعیین مجازات خاص برای مورد اخیر – حالت سکر ناشی از استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر و یا نظایر آنها حالت سکر ناشی از استعمال اجباری یا به تهدید مواد مزبور – حالت سکر ناشی از استعمال اشتباهی این مواد – ارتکاب جرم در اثر اجبار مادی یا معنوی غیر قابل تحمل – ارتکاب جرم در اثر فورس ماژور – یعنی مواردی که اختلالی در یکی از دو رکن اساسی مسئولیت کیفری بوجود می آید و در نتیجه مسئولیت را تخفیف داده یا بکلی رفع مینماید, بخصوص با دقت نظری که در تنظیم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدیر است.

۳ – در مجازات ها

اولاً – عناوین مجازات ها:

اول – در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ عناوین حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد – حبس تادیبی – حبس تکدیری ذکر و پیش بینی شده بود, در حالی که عملاً انواع حبسهای مذکور بیک نحو و با نظام واحدی اجرا می گردید. با توجه به این واقعیت عملی, لایحه جدید عناوین مذکور را از میان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائی و جنحه یی صحبت می نماید.

دوم – با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائی که در باب مجازات بودن غرامت در بعضی موارد, بخصوص در امکان مطالبه آن از ورثه محکوم علیه, بین حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوین کنندگان لایحه در تبدیل عنوان غرامت به جزای نقدی, بطور کلی و تا حدود زیادی حل مشکل نموده است.

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش سوم)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش سوم)

برای سهولت در استفاده از راهنمایی های وکلای این سایت ، می توانید از مشاوره حقوقی تلفنی استفاده نمایید .

سوم – موارد محرومیت از حقوق اجتماعی که در مواد ۸و۱۵و۱۹ قانون مجازات عمومی و بعضی دیگر از متون قانونی بطور متفرق پیش بینی شده است, در لایحه جدید عنوان و مکان مخصوصی دارد. بیان کامل این محرومیت ها و فهرست آنها بقید انحصار طی دو ماده از این لایحه تشریح گردیده, و سعی شده است موارد متفرق و مختلف محرومیت از حقوق اجتماعی و مصادیق گوناگون آنها در یک فصل و تحت یک عنوان جمع آوری شود.

ثانیاً – موارد تشدید مجازات

اول – تعدد واقعی جرم که در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومی ماده ۲ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی شده و حکم اشکال مختلف آن تعیین گردیده, در لایحه جدید مقررات مفصلی را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعکس در ماده ۲ الحاقی را از بین برده – جاری نبودن این حکم در جرائم خلافی – قابل جمع بودن حبس با جزای نقدی و جزاهای تبعی و تدابیر تامینی – کیفیت اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاری نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهکار را پیش بینی کرده است.

سایت مشاوره حقوقی با امکاناتی نظیر مشاوره حقوقی تلفنی ۲۴ ساعته در خدمت شماست .

دوم – حکم تکرار جرم پیش بینی شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لایحه جدید با حذف دفعات سوابق تکرار و تلفیق حکم ماده با حکم ماده ۴۵ مکرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفیف مجازات در موارد تکرار بتفصیل پیش بینی شده است و اشکالات ناشی از قسمت اول بند ۲۵ قانون مجازات عمومی بدین ترتیب موضوعاً منتفی است.

ثالثاً – موارد تخفیف مجازات مذکور در مواد ۴۴و۴۵و۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در لایحه جدید ادغام و تلفیق بعضی احکام مربوط, در فصول تعدد و تکرار جرم, ضمن ذکر موارد و مثالها و نمونه هائی که کار قاضی رسیدگی کننده و مرجع عالی کنترل کننده را سهل تر می سازد, تمرکز یافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگیختگی – انگیزه ارتکاب جرم- وضع خاص شخصی یا خانوادگی متهم – گذشته و سوابق زندگی او – کمک یا اقداماتی که توسط وی برای تخفیف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلی هستند که بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی