آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان

در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۶۴  در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به منظور اجرای هر چه بهتر رو شهای درمانی، اصلاحی و تربیتی و نیل به اهداف عالیه سازمانی، حفظ حقوق و کرامت زندانیان و افزایش درجه امنیت زندانها آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که در این آیین نامه به اختصار سازمان نامیده می شود به شرح زیر از بیان سایت مشاورحقوقی به قلم کشیده شده است :

ماده ۱ـ تفکیک و طبقه بندی عبارت است از جداسازی زندانیان از یکدیگر در زندان، بازداشتگاه و یا مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از حیث جنس، سن، نوع جرم، و ضعیت قضائی (متهم و محکوم) و و ضعیت سلامتی.

تبصره ۱ـ چنانچه مراجع قضائی حسب مورد تصمیم خاصی درخصوص نگهداری زندانی اتخاذ نمایند شورای طبقه بندی موظف به رعایت آن می باشد.

مطلب سرقت و مجازات آن را از طریق سایت مشاوره حقوقی دنبال کنید .

تبصره ۲ـ زندانیان اتباع خارجه جدای از سایر زندانیان نگهداری می شوند.

ماده ۲ـ طبقه بندی در مراکز مذکور توسط شورای طبقه بندی زندان و با حضور پزشک مسؤول بهداشت و درمان و با رعایت آیین نامه اجرائی سازمان و مفاد این آیین نامه انجام می پذیرد.

آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 9/9/1385 رئیس قوه قضائیه

آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب ۹/۹/۱۳۸۵ رئیس قوه قضائیه

ماده ۳ـ زندانیانی که مخل نظم و انضباط عمومی بوده و یا موجب آزار و اذیت دیگر زندانیان می گردند برابر تصمیم شورای انضباطی زندان حداکثر ۶ ماه در محل جداگانه نگهداری می شوند. زندانیان مذکور شبها در اتاقهای تک نفره در فضای حداقل ۱۰ متر مربع با نور کافی و سرو یس بهداشتی مناسب نگهداری می شوند این دسته از زندانیان همزمان با تحمل حبس، تحت پوشش طرحهای اصلاحی نظیر رو ان درمانی قرار می گیرند. ترخیص از این محلها قبل از موعد مقرر با نظر رو انشناس یا پزشک مسؤول و تصویب شورای انضباطی امکان پذیر خواهدبود.

ماده ۴ـ در نگهداری زندانیان زن علاو ه بر رعایت سایر موارد طبقه بندی رعایت نکات ذیل نیز الزامی می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی ۲۴ ساعته که از طرف سایت مشاوره حقوقی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است ، راهی است برای کسب اطلاعات بیشتر و اقدام های موثر تر در دعاوی حقوقی .

الف ـ مادران زندانی حق دارند فرزند شیرخوار خود را تا سن ۲ سالگی در زندان و یا بازداشتگاه ها نگهداری نمایند. افزایش مدت مذکور تا سقف ۶ سال با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر می باشد.

ب ـ مددکاران اجتماعی مکلفنـد، با رعایت بند الف ترتیب سپردن اطفال را به خانواده و در صورت عدم پذیرش خانواده به بهزیستی، یا مؤسسه خیریه نگهداری اطفال فراهم سازند.

ج ـ مسؤولین زندانها و بازداشتگاه ها مکلف به تهیه و سائل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه در زندان می باشند.

د ـ زنان باردار و اطفال شیرخوار با مادرانشان تحت رژیم خاص غذائی قرار گرفته و در قسمت جداگانه از زندان یا بازداشتگاه نگهداری می شوند.

در این سایت می توانید با استفاده از مشاوره حقوقی با وکیل دعاوی خانواده ، مشکلات و سوالات خود در زمینه دعاوی خانواده را برطرف کنید .

ماده ۵ ـ در طبقه بندی از حیث سن، زندانیان در گرو ه های سنی زیر از یکدیگر تفکیک می گردند:

الف ـ گرو ه سنی اطفال و نوجوانان، شامل زندانیان زیر ۱۸ سال بوده که باید در کانونهای اصلاح و تربیت نگهداری شوند و چنانچه در استانی کانون اصلاح و تربیت و جود نداشته باشد در محل جداگانه ای خارج از محیط زندان نگهداری خواهند شد.

تبصره ۱ـ طبقه بندی در کانون اصلاح و تربیت بر اساس آیین نامه اجرائی کانونهای اصلاح و تربیت می باشد.

تبصره ۲ـ معرفی اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به زندان ممنوع بوده و چنانچـه به دستور مراجع قضائی اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به زندان اعزام گردند رؤسای زندانها مکلفند بلافاصله آنان را به کانون اصلاح و تربیت اعزام نمایند.

ب ـ گرو ه سنی جوانان شامل، زندانیان ۱۸ تا ۳۰ سال بوده که باید جدا از سایر زندانیان نگهداری شوند.

ج ـ گرو ه سنی بزرگسالان شامل زندانیان ۳۰ سال به بالا.

برای دسترسی به تلفن مشاورحقوقی به سایت مشاورحقوقی مراجعه کنید .

د ـ گرو ه زندانیان سالمند و زندانیانی که، با لحاظ و ضعیت جسمانی و عواطف آنان نیازمند نگهداری با شرایط و امکانات خاص می باشند.

ماده ۶ ـ در نقاطی که بازداشتگاه مستقل ایجاد شده باشد، متهمین با رعایت طبقه بندی زندانها در بازداشتگاه نگهداری می شوند، در غیر این صورت محل نگهداری متهمین در خارج از زندان جدای از محکومین بوده که در این شرایط نیز جداسازی متهمین جوان زیر ۱۸ سال از بزرگسالان الزامی است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی