سرقت و مجازات آن

سرقت و مجازات آن 

طبق بحث مطرح شده در ماده ۱۹۷ از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت چنین بیان شده است : سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .

 

سایت مشاوره حقوقی ، با ارائه خدمات متنوع مثل مشاوره حقوقی اینترنتی ، در امور حقوقی شما ، همراهتان است .

تقسیم بندی  سرقت از نظر مجازات در نظر گرفته شده برای آن :

سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد ۱۹۸و ۱۹۹ قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .

از نظر شرع اسلام مجازات سارق به این گونه است که  سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود و در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد

و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می شود و در مرتبه چهارم اگر در زندان دزدی کند حدش اعدام است

اجرای حد سرقت در مورد سارق ، در شرایطی قابل اجرا می باشد که موارد زیر صادق باشند :

۱- صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

۲- صاحب مال قبل از شکایت مال را نبخشیده باشد .

۳- صاحب مال قبل از شکایت مال رابه سارق نبخشیده باشد.

۴- مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی محرز باشد.

۵- قبل از ثبوت جرم از این گناه کبیره توبه نکرده باشد .

۶- با توبه بعد از اثبات جرم حد ساقط نمی شود و عفو جایز نیست

دفتر مشاوره حقوقی ، مطلبی در مورد چگونگی اجرای احکام کیفری ، آماده کرده که شمارا با دیدن این مطلب نیز دعوت می کند .

سرقت و مجازات آن

در صورتی که سارق پس از تجاوزش به مال شخص دیگر ، توبه کند و عمل شایسته انجام دهد و جرم مرتکب شده را به نحوی جبران نماید ، خداوند توبه اش را می پذیرد چراکه خداوند آمرزنده و مهربان است .

ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی، سرقتی که فاقد شرایط حد باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت کرده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود .

سرقت مسلحانه مقرون به شرایط خاص به موجب ماده ۶۵۱ قانون تعزیراتهر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد . ولی مقرون به تمام پنج شرایط ذیل باشد مرتکب به پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق ، محکوم می شود.

۱- سرقت در شب واقع شده باشد.

۲- سارق ۲ نفر یا بیشتر باشند.

۳- یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

۴- از دیوار بالا رفته یا کلید ساختگی در را به کار برده با این که عنوان یا لباس دولت را اختیارکرده و یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولت معرفی کرده باشد

۵- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد

در ماده ۶۵۲ قانون تعزیرات ذکر شده است زمانی که سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد از سه ماه تا ۱۰ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

برای ارتباط با مشاورحقوقی آنلاین به وسیله  وکیل پایه یک دادگستری ، به صفحه اصلی سایت نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی