تیر ۸, ۱۳۹۳

مطالبات

 مطالبات مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک ، قرارداد و یا اسناد عادی […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

الزام به انجام تعهد

الزام به انجام تعهد تعهد درلغت به معنی به عهده گرفتن است واین مفهوم درحقوق دردومعنی عام وخاص استعمال می شود. معنی عام تعهد عهده وتکلیف وحقوق […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

قرارداد

قراداد تنظیم قرارداد در روابط کاری بین اشخاص از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که امروزه بیش ازهزاران پرونده قضایی دردادگاهها وجود دارد که ناشی ازعدم […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

سرقفلی

سرقفلی تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری وشهرت و فعالیت خود درتجارتخانه حاصل نموده است. منشاء این حق عرف تجاری بوده که متعاقبا به […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و یا در زمان مقرر […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

خلع ید

خلع ید خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد که به توضیح آن می پردازد: خلع ید به […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

تخلیه

تخلیه هرگاه مکانی تحت هرشرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را درموعد مقررتحویل دهد،حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از تحویل عین […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

اجاره

اجاره اجاره عقدی است که بر اساس آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود . اجاره دهنده راموجر واجاره کننده را مستاجر ومورد اجاره راعین مستاجره گویند. […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

سفته

سفته نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده در مقابل دارنده تعهد می کند که مبلغ معینی وجه نقد را عندالمطالبه یا در موعد […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

چک

چک  اسناد تجاری ( چک ، سفته ، برات ) اسناد تجاری اسنادی هستند که دو مشخصه ذیل را توأمان داشته باشند : الف) متضمن طلب […]
مشاوره حقوقی