برای ثبت شرکت به چه مدارکی نیاز داریم؟

 

یکی از رایج ترین سوالات صاحبین کسب و کارها این است: مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت کدام ها هستند؟

پاسخ به این شوال با سختی های خاصی همراه است

چرا که انواع شرکت ها وجود دارند و هر کدام با توجه به ساختار خود به مدارک مختلفی نیاز دارند.

البته بخش بزرگی از مدارک مورد نیاز برای این کار در انواع شرکت ها مشترک می باشد.

در این نوشته از مجموعه نوشته های مشاوره حقوقی به بررسی مدارک مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت خواهیم پرداخت.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید مدارک زیر را آماده کنید:

 • دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود؛
 • دو برگ شرکت نامه؛
 • دو نسخه از اساسنامه؛
 • دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره؛
 • فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)؛
 • اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز).

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:

 • دو نسخه اساسنامه ی شرکت؛
 • دو نسخه اظهارنامه؛
 • دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین؛
 • دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره؛
 • اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده؛
 • فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)؛
 • گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه ی شرکت؛
 • ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:

 • دو برگ اظهارنامه شرکت؛
 • دو جلد اساسنامه شرکت؛
 • دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین؛
 • دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب؛
 • کپی شناسنامه ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین؛
 • کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین؛
 • ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است؛
 • ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)؛
 • ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)؛
 • گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت؛
 • ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست،
 • امضاء وکالتنامه؛
 • ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد؛
 • در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تاسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی؛
 • در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن، در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه؛
 • ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت

 

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:

۱- دو برگ تقاضانامه؛
۲- دو برگ شرکت نامه؛
۳- دو نسخه اساسنامه؛
۴- فتوکپی شناسنامه ی شرکا؛
۵- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در ۴ نسخه)

 • صورتجلسه ی تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاات مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت؛
 • اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی؛
 • دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی؛
 • درخواست کتبی ثبت؛
 • طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون؛
 • رسید پرداخت مقدار لازم التادیه ی سرمایه،طبق اساسنامه؛
 • مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند ۲ ماده ی ۳۲)؛
 • موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی ۵۱)؛
 • مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده ی ۶۶ و بند ۴ ماده ی ۵۱).

 

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط سهامی:

 • یک نسخه مصدق از شرکت نامه؛
 •  یک نسخه مصدق از اساسنامه؛
 • اسامی مدیر یا مدیران شرکت؛
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه؛
 • سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴؛
 • نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط غیر سهامی:

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه؛
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد)؛
 • اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

در تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی نکات ذیل حایز اهمیت است:

اسم شرکت که با عبارت شرکت مختلط و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن باید قید شود؛
تشکیل شرکت با تنظیم شرکتنامه انجام می گیرد؛
روابط شرکاء بر طبق اساسنامه و شرکتنامه می باشد؛
اداره شرکت با شرکاء ضامن است و حدود مسئولیت آن ها همانست که در شرکت های تضامنی مقرر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:

 • یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه؛
 • یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (اگر باشد).

برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
۱- شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد؛

۲- تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد؛

۳- سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد؛

۴- منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد؛

۵- مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است؛

۶- شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند؛

۷-هیچیک از شرکاء نمی توانند سهم خود را بدون رضایت سایر شرکاء به دیگری منتقل نماید.

بنابراین همان موارد و نکاتی که در مورد شرکت تضامنی در مواد ۱۲۳ الی ۱۱۸ قانون تجارت مقرر گردیده برابر ماده ۱۸۵ قانون مزبور در مورد شرکت های نسبی نیز لازم الرعایه می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی