رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی چه شرایطی دارد؟

مشاوره حقوقی : براساس ماده ۱۵۸ قانون آیین داد رسی برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی،

باید شرایط زیر برقرار باشد تا قاضی بتواند به این دعوا رسیدگی کند.

 

رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی

 

سابقه تصرف خواهان

 

خواهان باید در مدت مشخصی از اموال خود استفاده کند و

باید در مدت زمان معلوم و مشخصی از اموال غیرمنقول خود استفاده کرده باشد و

 برای اطرافیان و نزدیکان و آشناها مدتی که او از اموال استفاده کرده است مشخص و معلوم باشد.

لازم به ذکر است اموال غیرمنقول باید به متعلق به خودش باشد و این تعلق را اطرافیان هم تایید کنند.

 

خوانده سابقه تصرف نداشته باشد

زمانی قاضی می تواند برای رفع تصرف عدوانی حکم صادر کند که پس از تصرف خواهان کسی اموال غیر منقول او را تصرف کرده باشد.

به همین دلیل است که قضات بر این باورند که خوانده نباید از قبل اموال غیر منقول را تصرف کند.

 چرا که خود او خودش متصرف قبلی خواهد بود و قاضی هرگز نمی تواند برای رفع تصرف متصرف سابق حکمی صادر کند.

پس از جمله شرایط رسیدگی به تصرف عدوانی این است که کسی بی اجازه و رضایت دیگری اموال غیرمنقولش را تصرف و استفاده کند.

 

تصرف خوانده عدوانی باشد

چیزی که حتما باید مشخص شود این است که تصرف به زور انجام گرفته یا نه.

در ماده یک قانون مدنی به منقول یا غیر منقول بودن اموال اشاره نشده اما عبارت عدوانی مطرح شده است و

 در صورتی هم که کسی مال دیگری را بدون رضایتش تصرف کند، تصرف عدوانی تلقی می شود.

بنا بر این ماده قانون، تصرف بدون رضایت صاحب اصلی شامل همه اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود.

پس در هر حال تصرف بدون رضایت اولین شرط برای رسیدگی کیفری و حقوقی به دعاوی تصرف عدوانی است

 

غیر منقول بودن اموال تصرفی

 ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م دعوای تصرف عدوانی را منحصر به اموال غیرمنقول می داند

و بر اساس آن دعاوی مربوط به مال منقول سدیت و رسمیت ندارد.

در نتیجه مدعی باید دادخواست تصرف عدوانی را در مراجع قضایی به اثبات برساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی