تخلیه

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۱

تخلیه

تخلیه  شامل قوانین و تبصره های خود را دارد که در این مقاله با ان اشنا می شویم .

 

هرگاه مکانی تحت هرشرایطی اجاره داده شود مستاجر متعهد است که عین مستاجره را درموعد مقررتحویل دهد،

حال چنانچه در زمان مقرر مستاجر از تحویل عین مستاجره امتناع نماید،

موجر می تواند بامراجعه به مراجع قضایی درخواست تخلیه ملک را تقاضا نماید.

زمانی که محل استیجاری با سند رسمی اجاره داده شده باشد و

مدت اجاره منقضی شود،موجرمی تواند ظرف مدت یکهفته با مراجعه

به دوایر اجرای ثبت تقاضای تخلیه نماید . اداره ثبت نیز پس از تشکیل پرونده

وابلاغ اجرائیه به مستاجر ازطریق مأمور اجرا تخلیه انجام میدهد.

زمانیکه محل استیجاری با سندعادی اجاره داده شود وعین مستاجره در موعد مقرر تحویل داده نشود

 موجر می تواند با مراجعه به مراجع قضایی محل وقوع مال غیرمنقول درخواست تخلیه نماید.

دادگاه نیز پس از وصول پرونده اخطاری را به مستاجرابلاغ می کند .

چنانچه مستاجر پس از وصول ابلاغ ظرف سه روز اجرائیه را انجام ندهد ،

دادگاه از طریق اجرای احکامدستورتخلیه را اجرا مینماید..

 

مرجع صالح برای طرح دعاوی :

 

اصولا دادگاه های عمومی برای طرح این دعاوی صالح هستند. اما اگر تخلیه اماکن مسکونی مدنظر باشد،

شوراهای حل اختلاف نیز برای رسیدگی به این دعاوی صلاحیت دارند.

اما برای تخلیه محل کسب و امثال آن، محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی دارند.

البته ممکن است در پاره ای از موارد نیز این دو مرجع در کار یکدیگر دخالت هایی هم بکنند.

مثلا شورای حل اختلاف برای برخی موارد در مورد دعاوی سرقفلی نیز تصمیم می گیرد،

در حالی که قانون صراحت دارد که شوراهای حل اختلاف، تنها نسبت به دعاوی اماکن مسکونی صالح هستند و

نباید وارد رسیدگی به دعاوی حق کسب و پیشه و تجارت شوند.

تخلیه

تشریفات طرح دعاوی :

 

بعد از انقضای مدت اجاره،موجرباید به شورای حل اختلاف مراجعه کند وشورای حل اختلاف نیز موظف است

ظرف یک هفته دستور تخلیه را به ماموران انتظامی بدهد. البته ممکن است مستاجر به دلیل عسر وحرج خود،

درخواست مهلت بیشتری کند. اما درنهایت حکم تخلیه باید ظرف دوهفته اجرا شود.

یعنی مامور اجرا موظف است در مهلت ذکرشده،اثاث مستاجر را از منزل خارج کند. ممکن است مستاجر هنگام انعقاد قرارداد اجاره،

ازموجرمبلغی گرفته باشد،مبلغ پرداختی به موجر باید هنگام تخلیه به مستاجر مسترد شود.

یعنی با سپردن این مبلغ نزد شورای حل اختلاف، تخلیه عملی می شود. برای گرفتن حکم تخلیه یکهفته‌ای،

باید یاسند رسمی تنظیم شده باشد ویا اینکه اگر قرارداد با سندعادی تنظیم شده باشد ۲ شاهد زیر آن را امضا کرده باشند.

گاهی شاهد ذیل این قراردادها را امضا نمی کند وطرفین ازاین رو دچار مشکل می شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی