الزام به تنظیم سند

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۶

الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

هرگاه مبایعنامه ای تنظیم می شود طرفین قرارداد می بایست تعهداتی را یا در زمان تنظیم قرارداد و

یا در زمان مقرر انجام دهند .

یکی از مهمترین تعهدات فروشنده تنظیم سند بنام خریدار است که  و زمان و مکان آن در مبایعنامه مشخص شده است .

حال گاهی اوقات به علل مختلف ازجمله مشکلات شهرداری و مالیاتی تنظیم سند در زمان مقررامکان پذیر نمی باشد .

در این زمان خریدار چنانچه توافقی با فروشنده ننموده باشد مکلف است با

مراجعه به دفترخانه مشخص شده درمبایعنامه گواهی عدم حضور را دریافت نماید .

بنابراین اخذ گواهی عدم حضور از دفترخانه علیرغم آماده نبودن سند الزامی است چرا که مبنای مطالبه خسارت می باشد.

البته باید به این مطلب اشاره نمود که نباید عدم تنظیم سند مستند به عدم انجام تعهدات خریدار باشد

مثلاً قسمتی از ثمن معامله راپرداخت ننموده باشد.

درچنین صورتی خریدار می تواند با دردست داشتن مبایعنامه و گواهی عدم حضور دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و

خسارات را علیه فروشنده ازدادگاه درخواست نماید.

الزام به تنظیم سند

نکات بسیار مهم در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول:

*وجود قراردادی که به صراحت تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.

*در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در

دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضاء سند انتقال.

مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه ی موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش بینی شده باشد.

*گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معینه توسط خریدار اخذ شده باشد.

*اگر اظهار نامه ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی بوسیله خریدار به فروشنده ابلاغ شده تصویر برابر اصل شده ی آن پیوست دادخواست شود.

*در دعوی الزام به تنظیم رسمی عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.

*قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله در رهن با بازداشت نباشد. زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است رای نخواهد داد.

*در صورتی که مورد معامله بنا( اعم از مسکونی ،تجاری ،اداری ) است قبل از

اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری میباشد.

زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.

*در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی  مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد.

برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.

*دادخواست بایستی به تعداد فروشندگان بعلاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد تسلیم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی