تیر ۱۱, ۱۳۹۳

وصیت کردن

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۸.۱۶ وصیت کردن وصیت  کردن عبارت است از انشای امریکه اثرآن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛خواه این تملیک رایگان و مستقیم […]
مشاوره حقوقی