شهریور ۳, ۱۳۹۵

امور گمرکی و قوانین مربوط به آن ۲

امور گمرکی و قوانین مربوط به آن ۲ ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ   در بخش اول قوانین مربوط به امور گمرکی که توسط وکیل پایه یک […]
مرداد ۳۰, ۱۳۹۵

اهداف و وظایف سازمان گمرک

اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران در ادامه مطلب تعاریف قانون در امور گمرکی که بوسیله وکیل دعاوی حقوقی ما ارائه شد ، در ان مطلب […]
مشاوره حقوقی