آگوست 24, 2016

امور گمرکی و قوانین مربوط به آن (قسمت دوم)

بروز رسانی 1402/01/15 امور گمرکی و قوانین مربوط به آن (قسمت دوم) ارزش‌گذاری و قواعد مبدأ   در بخش اول قوانین مربوط به امور گمرکی که […]
آگوست 20, 2016

اهداف و وظايف سازمان گمرك

اهداف و وظايف سازمان گمرك جمهوري اسلامي ايران در ادامه مطلب تعاریف قانون در امور گمرکی که بوسیله وکیل دعاوی حقوقی ما ارائه شد ، در ان مطلب […]
مشاوره حقوقی