سپتامبر 17, 2019

به کار گیری کودکان جرم است!

به کار گیری کودکان جرم است! بر اساس قوانین به کار گیری کودکان که کم تر از 15 سال سن دارند، جرم محسوب شده و غیرقانونی […]
مشاوره حقوقی