آذر ۱۱, ۱۳۹۸

گواهی عدم سوء پیشینه

گواهی عدم سوء پیشینه مشاوره حقوقی : گواهی عدم سوء پیشینه مدرکی است برای کسانی که می خواهند در جایی استخدام شوند یا از جایی معرفی […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

سرقت و مجازات آن

سرقت و مجازات آن  طبق بحث مطرح شده در ماده ۱۹۷ از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت چنین بیان شده است : سرقت عبارت است از […]
مشاوره حقوقی