مارس 10, 2019

وکیل دیه و گرفتن دیه در موعد قانونی

بروزرسانی 1403/02/30 وکیل دیه در جنایاتی که به صورت عمدی اتفاق می افتند، محکوم علیه وظیفه دارد تا در طی مدت یک سال همه ی مبلغ […]
مشاوره حقوقی