تیر ۱۱, ۱۳۹۳

اجرت المثل

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۶.۱۴ اجرت المثل  اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در […]
مشاوره حقوقی