آبان ۹, ۱۳۹۵

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون (بخش دوم)

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون (بخش دوم) کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون […]
مشاوره حقوقی