جولای 17, 2014

نفقه

نفقه: نفقه از از ریشه انفاق به هزینه ها و مخارج و مایحتاج معاش اطلاق می شود که در ماده 1107 قانون مدنی تعریف و مصادیق […]
مشاوره حقوقی