اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

قوانین مربوط به خروج از کشور مشمولان سربازی

خروج از کشور مشمولان سربازی چه شرایطی دارد؟   خروج از کشور مشمولان سربازی یک سری قوانین و مقررات خاص دارد و فرد هر زمانی که […]
مشاوره حقوقی