اکتبر 9, 2019

کاربردهای چک رمزدار چیست؟

کاربردهای چک رمزدار چیست؟ چک رمزدار یکی از انواع چک های بانکی می باشد که بنا به درخواست شخص صادر شده و بدون درخواست صادر نمی […]
سپتامبر 30, 2018

مشاوره حقوقی چک

مشاوره حقوقی چک تعریف چک بر اساس ماده ی 310 قانون چک ، به نوشته ای گفته می شود که بر اساس آن صادر کننده مبلغی […]
آگوست 19, 2018

مشاوره حقوقی چک

در واقع در تعریف چک باید بگوییم که در واقع چک سندی می باشد که شخصی که صاحب حساب بانکی می باشد این امکان را دارد […]
مشاوره حقوقی