تیر ۸, ۱۳۹۳

توهین کردن

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۳ توهین کردن توهین کردن توهین در لغت از ریشه وهن و به معنای خفیف و خوار کردن می باشد . و در […]
مشاوره حقوقی