مهر ۱۸, ۱۳۹۹

اظهارنامه مالیاتی چیست؟ راهنمای پر کردن اظهارنامه مالیاتی

راهنمای جامع پر کردن اظهارنامه مالیاتی   اظهارنامه مالیاتی راه گشای دولت برای دریافت مالیات هایی باشد که برای بهبود زیر ساخت هی کشور، هزینه می […]
شهریور ۱۹, ۱۳۹۹

قوانین مربوط به مالیات بر ارث

قوانین مربوط به مالیات بر ارث   یکی از مباحث مهم و مورد مناقشه در تقسیم ماترک، بحث مالیات بر ارث و  میزان و نحوه محاسبه […]
مشاوره حقوقی