آذر ۲۰, ۱۳۹۸

حکم باز داشت موقت در چه شرایطی صادر می شود؟

حکم باز داشت موقت در چه شرایطی صادر می شود؟ صادر شدن حکم باز داشت موقت برای همه جرم ها ممکن نیست و تنها در شرایطی […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۸

قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت زمانی که شخصی در دادسرا یا کلانتری به جرمی متهم می شود برای او قرار بازداشت موقت صادر می شود.     شرایط […]
بهمن ۴, ۱۳۹۶

توضیحی درباره قرار بازداشت موقت

قرار بازداشت موقت بعضی اوقات ضروری است که به متهم برای انجام بررسی روند کار دسترسی وجود داشته باشد. به همین دلیل باید به طور موقت […]
مشاوره حقوقی