اسفند ۱۶, ۱۳۹۶

اطلاعاتی در مورد چک و مشاوره حقوقی در این زمینه

اگر صاحب چک تا ۶ ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول آن به بانک مراجعه نکند، برگه چک بی ارزش می شود. چک یکی از […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

تعریفی از ظهرنویسی

ظهرنویسی برای بیان و درک اصطلاح ظهرنویسی لازم است از معانی لغوی و اصول حقوقی و قضایی استفاده شود.   ظهر در معنوی لغوی یعنی پشت […]
مشاوره حقوقی