مارس 7, 2018

اطلاعاتی در مورد چک و مشاوره حقوقی در این زمینه

اگر صاحب چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک جهت وصول آن به بانک مراجعه نکند، برگه چک بی ارزش می شود. چک یکی از […]
فوریه 5, 2018

ظهرنویسی چک چیست؟

بروز رسانی 1402/05/26 تعریفی از ظهرنویسی چک   برای بیان و درک اصطلاح ظهرنویسی لازم است از معانی لغوی و اصول حقوقی و قضایی استفاده شود. […]
مشاوره حقوقی