بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

تعریفی از ظهرنویسی

ظهرنویسی برای بیان و درک اصطلاح ظهرنویسی لازم است از معانی لغوی و اصول حقوقی و قضایی استفاده شود.   ظهر در معنوی لغوی یعنی پشت […]
مشاوره حقوقی