بهمن ۲۳, ۱۳۹۶

انواع ظهرنویسی چک

به طور کلی آثار ظهرنویسی بر اساس اینکه ظهرنویسی چک برای انتقال وجه چک به شخص دیگری انجام شده باشد و یا اینکه به نمایندگی یا […]
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶

تعریفی از ظهرنویسی

ظهرنویسی برای بیان و درک اصطلاح ظهرنویسی لازم است از معانی لغوی و اصول حقوقی و قضایی استفاده شود.   ظهر در معنوی لغوی یعنی پشت […]
مشاوره حقوقی