آبان ۲۶, ۱۳۹۸

اجرای گواهی عدم امکان سازش

اجرای گواهی عدم امکان سازش گواهی عدم امکان سازش : چون طلاق ایقاع است و حق اجرای صیغه طلاق با زوج است. مگر در موارد عسر […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۷

طلاق به دلیل عسر و حرج یعنی چه؟

در معنی لغوی عسر یعنی مشقت، صعوبت و شدت می باشد و حرج به معنی تنگی و تنگنا و ضیق است. و از نظر حقوقی و […]
مشاوره حقوقی