فوریه 14, 2018

صدور چک بلامحل و جهات کیفری آن

صدور چک بلامحل در قانون جرم به حساب می آید و اگر چک به هنگام وصول قابل پرداخت باشد یا مواجه با کسری مبلغ شود یا […]
ژانویه 28, 2018

چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط

بروز رسانی 1402/06/22 چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط   چک چیست؟، بر طبق ماده 310 قانون تجارت: « چک نوشته ای است که […]
مشاوره حقوقی