بهمن ۲۵, ۱۳۹۶

صدور چک بلامحل و جهات کیفری آن

صدور چک بلامحل در قانون جرم به حساب می آید و اگر چک به هنگام وصول قابل پرداخت باشد یا مواجه با کسری مبلغ شود یا […]
بهمن ۸, ۱۳۹۶

چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط

بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط   چک چیست؟، بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: « چک نوشته ای است که […]
مشاوره حقوقی