دی ۲۵, ۱۳۹۸

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟ زمانی که آزادی مشروط در دعاوی کیفری به کسی تعلق می گیرد که زود تر از پایان دوره محکومیتش آزاد […]
مهر ۶, ۱۳۹۸

شرایط آزادی مشروط کدامند؟

شرایط آزادی مشروط آزادی مشروط به فرصتی گفته می شود که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به محکومان به می دهند تا در صورتی که […]
مشاوره حقوقی