ژانویه 15, 2020

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟ زمانی که آزادی مشروط در دعاوی کیفری به کسی تعلق می گیرد که زود تر از پایان دوره محکومیتش آزاد […]
سپتامبر 28, 2019

شرایط آزادی مشروط کدامند؟

شرایط آزادی مشروط آزادی مشروط به فرصتی گفته می شود که قبل از تمام شدن دوره محکومیت به محکومان به می دهند تا در صورتی که […]
مشاوره حقوقی