اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

سرقفلی چیست؟

سرقفلی چیست؟ سرقفلی حقی معنوی می باشد که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت درمحل کار خود دارا می باشد. و جز اموال […]
آبان ۳, ۱۳۹۳

سرقفلی چیست؟

سرقفلی چیست؟ سرقفلی به معنای گشودن قفل است که مستاجر با پرداختن حقی ،قفل مغازه را باز می کندیعنی حقی است که کاسب پیدا می کند […]
تیر ۷, ۱۳۹۳

سرقفلی

بروزرسانی در تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۱۲ سرقفلی سرقفلی، تعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری وشهرت و فعالیت خود درتجارتخانه حاصل نموده است. منشاء این حق عرف […]
مشاوره حقوقی