آبان ۲۴, ۱۳۹۵

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش اول)

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی (بخش اول) لایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی […]
آبان ۹, ۱۳۹۵

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون (بخش سوم)

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون (بخش سوم) در انگلستان هم مفهوم حمایت واقعی اثر پایه حقوق مؤلف است ، گواینکه بریتانیا به کنوانسیون برن ملحق […]
مرداد ۱۲, ۱۳۹۵

سرقت و مجازات آن

سرقت و مجازات آن  طبق بحث مطرح شده در ماده ۱۹۷ از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت چنین بیان شده است : سرقت عبارت است از […]
مشاوره حقوقی