می 2, 2021

قوانین مربوط به خروج از کشور مشمولان سربازی

بروز رسانی 1401/07/11 خروج از کشور مشمولان سربازی چه شرایطی دارد؟   خروج از کشور مشمولان سربازی یک سری قوانین و مقررات خاص دارد و فرد […]
مشاوره حقوقی