شهریور ۲۶, ۱۳۹۵

آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان

آیین نامه نحوه ی تفکیک و طبقه بندی زندانیان در اجرای ماده ۹ قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی […]
مشاوره حقوقی