اکتبر 30, 2016

حقوق مولف، راديو و تلويزيون چیست؟ (بخش چهارم)

بروز رسانی 1402/04/30 حقوق مولف، راديو و تلويزيون چیست؟ (بخش چهارم)   از گزارشهاي ملي اينطور استنباط مي شود كه نظريه ثنويت در فرانسه ( با […]
اکتبر 30, 2016

حقوق مولف، راديو و تلويزيون چیست؟ (بخش سوم)

بروز رسانی 1402/04/22 حقوق مولف، راديو و تلويزيون (بخش سوم)   در انگلستان هم مفهوم حمايت واقعي اثر پايه حقوق مؤلف است ، گواينكه بريتانيا به […]
جولای 28, 2016

خانواده در قانون اساسی

خانواده در قانون اساسی قانون اساسی با توجه به جایگاه و اهمیت نقش خانواده در رشد و شکوفایی کشور ، قوانینی را بیان می کند که در راستای […]
مشاوره حقوقی