آبان ۹, ۱۳۹۵

حقوق مولف، رادیو و تلویزیون چیست؟ (بخش چهارم)

بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ حقوق مولف، رادیو و تلویزیون چیست؟ (بخش چهارم)   از گزارشهای ملی اینطور استنباط می شود که نظریه ثنویت در فرانسه ( با […]
آبان ۹, ۱۳۹۵

حقوق مولف، رادیو و تلویزیون چیست؟ (بخش سوم)

بروز رسانی ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ حقوق مولف، رادیو و تلویزیون (بخش سوم)   در انگلستان هم مفهوم حمایت واقعی اثر پایه حقوق مؤلف است ، گواینکه بریتانیا به […]
مرداد ۷, ۱۳۹۵

خانواده در قانون اساسی

خانواده در قانون اساسی قانون اساسی با توجه به جایگاه و اهمیت نقش خانواده در رشد و شکوفایی کشور ، قوانینی را بیان می کند که در راستای […]
مشاوره حقوقی