مهر ۲۴, ۱۳۹۷

مشاوره با وکیل در مورد جعل اسناد و مدارک

مشاوره با وکیل در واقع جعل به معنی برگردانیدن و تقلب کردن می باشد در قانون برای جرم جعل تعریفی نوشته نشده است و برای انواع […]
تیر ۸, ۱۳۹۳

جعل کردن

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۲ جعل کردن جعل کردن عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی ، خراشیدن […]
مشاوره حقوقی