آبان ۱۵, ۱۳۹۵

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش اول)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش اول) خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و … […]
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی موسسه مشاوره حقوقی در این مطلب در مورد ولایت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی توضیح می […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳

ثبت علامت تجاری

ثبت علامت تجاری امروزه با گسترش روابط تجاری و اقتصادی و با توجه به گوناگونی محصولات و رقابتی شدن بازار ، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت […]
مشاوره حقوقی