آبان ۲۲, ۱۳۹۵

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش دوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش دوم) در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که […]
آبان ۱۳, ۱۳۹۵

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش چهارم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش چهارم) آیا در اسلام حق خودکشی وجود دارد ؟ خیر از آنجایی که ما خودمان را خلق نکرده ایم ، […]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت (بخش اول)

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت (بخش اول) ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی […]
تیر ۱۱, ۱۳۹۳

ثبت شرکت نسبی

ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از […]
مشاوره حقوقی