بهمن ۸, ۱۳۹۶

تعریف چک و خصوصیات آن

تعریف چک بر طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: « چک نوشته ای است که به وسیله  آن صادرکننده وجوهی را که در دست محال علیه دارد […]
مشاوره حقوقی