آبان ۲۳, ۱۳۹۵

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش سوم)

بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه (بخش سوم) در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات […]
آبان ۱۲, ۱۳۹۵

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش دوم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازیا (بخش دوم) برخی دچار دردهای مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهیدستی از عهده تهیه داروها بر نمی […]
مهر ۲, ۱۳۹۵

حقوق و مدیریت ثبت اختراع (بخش اول)

حقوق و مدیریت ثبت اختراع (بخش اول) (تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع ) سایت مشاوره حقوقی بیان می کند  : حقوق مدیریت […]
مرداد ۲۸, ۱۳۹۵

تعاریف قانون در امور گمرکی

تعاریف قانون در امور گمرکی در این مطلب موسسه مشاوره حقوقی قوانین مربوط به امور گمرک را ارائه می دهد . ماده ۱ ـ مفاهیم اصطلاحات […]
مشاوره حقوقی