نوامبر 13, 2016

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم)

بزهكاري زنان و مسئوليت كيفري مخففه (بخش سوم) در كشور ما ، با وجود تحولات فرهنگي و اجتماعي سالهاي اخير ، فرهنگ غالب حتي در طبقات […]
نوامبر 2, 2016

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازيا (بخش دوم)

مسائل حقوقی مربوط به اوتانازيا (بخش دوم) برخي دچار دردهاي مزمن و حاد هستند و به علت فقر و تهيدستي از عهدة تهية داروها بر نمي […]
سپتامبر 23, 2016

حقوق و مديريت ثبت اختراع (بخش اول)

حقوق و مديريت ثبت اختراع (بخش اول) (تحولات بين المللي اخير در زمينه حقوق ثبت اختراع ) سایت مشاوره حقوقی بیان می کند  : حقوق مديريت […]
آگوست 18, 2016

تعاریف قانون در امور گمرکی

تعاریف قانون در امور گمرکی در این مطلب موسسه مشاوره حقوقی قوانین مربوط به امور گمرک را ارائه می دهد . ماده ۱ ـ مفاهيم اصطلاحات […]
مشاوره حقوقی