جولای 2, 2014

تحریر ترکه چیست ؟

بروزرسانی در تاریخ 1400.08.09 تحریر ترکه چیست ؟ تحریر ترکه چیست ؟  معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده206 قانون امور حسبی) درخواست […]
مشاوره حقوقی