تیر ۱۱, ۱۳۹۳

تحریر ترکه چیست ؟

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۸.۰۹ تحریر ترکه چیست ؟ تحریر ترکه چیست ؟  معین نمودن میزان ترکه و دیون متوفی می باشد. (ماده۲۰۶ قانون امور حسبی) درخواست […]
مشاوره حقوقی