جولای 2, 2014

اجرت المثل

بروزرسانی در تاریخ 1400.06.14 اجرت المثل  اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در […]
مشاوره حقوقی