تیر ۱۱, ۱۳۹۳

استرداد جهیزیه

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۴ استردادجهیزیه  جهزیه اموالی است که زوجه بنا بر رسم موجود آنها را خریداری نموده و با خود به خانه شوهر می برد. […]
مشاوره حقوقی