مهر ۲۲, ۱۳۹۳

اختلاس

اختلاس اختلاس اموال عمومی همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده وقدمتی به اندازه خود دولتها دارد،اختلاس از جمله تعدیات کارمندان وکارکنان دولت وموسسات وشرکتهای دولتی ویا […]
تیر ۸, ۱۳۹۳

اختلاس

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۰۹ اختلاس اختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است. از لحاظ لغوی خلس و […]
مشاوره حقوقی