دی ۲۹, ۱۳۹۸

شرایط آزادی مشروط در دعاوی کیفری

شرایط آزادی مشروط در دعاوی کیفری در دعاوی کیفری برای طی شدن مرحله های آزادی مشروط در دعاوی کیفری نیازی نیست مجرم شخصا رضایت شاکی خصوصی […]
دی ۲۵, ۱۳۹۸

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟ زمانی که آزادی مشروط در دعاوی کیفری به کسی تعلق می گیرد که زود تر از پایان دوره محکومیتش آزاد […]
مشاوره حقوقی