ژانویه 19, 2020

شرایط آزادی مشروط در دعاوی کیفری

شرایط آزادی مشروط در دعاوی کیفری در دعاوی کیفری برای طی شدن مرحله های آزادی مشروط در دعاوی کیفری نیازی نیست مجرم شخصا رضایت شاکی خصوصی […]
ژانویه 15, 2020

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟

آزادی مشروط در دعاوی کیفری چیست؟ زمانی که آزادی مشروط در دعاوی کیفری به کسی تعلق می گیرد که زود تر از پایان دوره محکومیتش آزاد […]
مشاوره حقوقی