تیر ۸, ۱۳۹۳

سرقت کردن

بروزرسانی در تاریخ ۱۴۰۰.۰۳.۳۰ سرقت کردن سرقت کردن عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ربودن در لغت به معنای برداشتن و به چنگ آوردن […]
مشاوره حقوقی