تیر ۱۰, ۱۳۹۳

روابط نامشروع

روابط نامشروع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی‌ به رابطه نامشروع پرداخته است. اما مقنن در قانون تعریفی از «رابطه نامشروع» ذکر نکرده است.   چنانچه روابط […]
مشاوره حقوقی